X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Nowe zmiany w ustawie dotyczącej prowadzenia procesu treningu personalnego!

30 cze 2020
Źródło: prawo.pl

Jednym z aktów prawnych na których bazuje zawód trenera personalnego jest ustawa z 22 grudnia 2015 r., o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w której 5 czerwca 2020 roku wprowadzono istotne zmiany.

5 czerwca br. roku wprowadzono obwieszczenie Ministra Sportu, które zmienia ustawę z 22 grudnia 2015 roku, o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – w kontekście „prowadzenia treningu personalnego”. Wprowadzono następujące zmiany, których pełna treść znajduje się poniżej:

„OBWIESZCZENIE MINISTRA SPORTU " z dnia 5 czerwca 2020 r.
Zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningu personalnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się, co następuje:

W załączniku do obwieszczenia Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningu personalnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 141) w pkt 6.1.2 lit. b i c otrzymują brzmienie:

b) posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej jako trener personalny uzyskane w ciągu ostatnich 10 lat;

c) posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w szkoleniu, w tym egzaminowaniu trenerów personalnych uzyskane w ciągu ostatnich 10 lat.".

Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Poz. 2380)”.

Pełną ustawę dotyczącą Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można przeczytać na stronach gov.pl

 

x
Zapisz się do newslettera